Privacy- en Cookiebeleid

Bij Meat Boutique vinden we het belangrijk om zorgvuldig en transparant met jouw gegevens om te gaan.

 • In ons Privacybeleid lees je welke gegevens we gebruiken, wat we er mee doen en lees je wat jouw rechten zijn.
 • In ons Cookiebeleid lees je meer over de cookies die Meat Boutique plaatst en wat dit betekent.

 

Privacybeleid

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

Dat zijn wij, Meat Boutique gevestigd aan Kuipersdijk 6C, 7512 CH Enschede.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Meat Boutique verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Van algemene bezoekers op onze website registreren we geen informatie, tenzij je één van onze formulieren hebt ingevuld. De gegevens die je invult slaan we op zodat we contact met je op kunnen nemen.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door een profiel aan te maken, in correspondentie of telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Uiteraard hebben we niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Meat Boutique verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Meat Boutique analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Meat Boutique verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jouw persoonsgegevens bewaren we zolang als dit nodig is voor de beschreven doeleinden, of voor zover dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en om (commerciële) geschillen te beslechten. Voor fiscale doeleinden zijn wij verplicht bepaalde persoonsgegevens gedurende zeven jaar te bewaren. Gegevens kunnen tevens geanonimiseerd langer worden bewaard ten behoeve van statistische doeleinden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Meat Boutique verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, analyse- en marketingdoeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Met de volgende partijen worden je persoonsgegevens mogelijk gedeeld:

 • Multisafepay voor het uitvoeren van de betalingen
 • Trunkrs voor het bezorgen van de bestelde producten
 • Advertentieplatforms zoals Google en Facebook
 • MailChimp voor het versturen van informatieve en commerciële nieuwsbrieven
 • Google Analytics voor het analyseren van het surfgedrag, waar komen de bezoekers vandaan, etc.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Meat Boutique en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Meat Boutique wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Meat Boutique neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. (link contactformulier)

 

Grondslagen

Toestemming: de betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Overeenkomst: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 

 

Cookiebeleid

 

Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van jouw bezoek(en) aan onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder proberen wij je zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het gebruik van cookies door Meat Boutique.

 

Wat zijn cookies?

Volgens de Nederlandse wet moeten alle websites die gebruik maken van cookies uitleggen wat cookies zijn en hoe ze worden gebruikt. In ons geval zijn cookies noodzakelijk bij een goed functionerende webshop. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om jou van andere gebruikers te onderscheiden. Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens zoals wachtwoorden van jouw computer te onderscheppen. Cookies worden ook alleen op jouw computer opgeslagen en zijn niet door ons te benaderen.

 

Dit cookiebeleid is laatst gewijzigd op 7 november 2020. Meat Boutique streeft er naar het Cookiestatement zo up-to-date mogelijk te houden en zal het regelmatig herzien. Heb je afloop van het lezen nog vragen? Dan kan je altijd contact opnemen met ons.

 

Welke cookies gebruiken wij?

Wij gebruiken Analytische Cookies en Social Media Cookies.

 

Analytische cookies:

Analytische cookies gebruiken wij om te beoordelen hoe onze website wordt gebruikt. Door het plaatsen van analytische cookies kunnen wij onze website verbeteren.

Meat Boutique maakt gebruik van analytische cookies om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop je onze website bezoekt en welke pagina’s je bekijkt. Meat Boutique gebruikt deze gegevens om haar website te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de website te meten.

Ook bij het invullen van een webformulier of bij de inschrijving voor onze nieuwsbrief worden analytische cookies geplaatst. Daarnaast maken analytische cookies het ook mogelijk dat wij enquêtes kunnen plaatsen. Meat Boutique gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een computer of individu. Op basis van deze informatie kunnen we onze website gebruiksvriendelijker maken.

Meat Boutique verzamelt en verwerkt de volgende soorten gegevens met behulp van deze cookies:

 • bezochte pagina’s, hoe lang het bezoek duurde en tijdstip waarop deze zijn bezocht;
 • IP-adressen;
 • cookie-inhoud;
 • gebruikte links om op onze website te komen (‘referrers’);
 • gegevens over het gebruikte apparaat zoals browsertype en besturingssysteem

Voor het plaatsen van analytische cookies maken wij onder andere gebruik van de volgende aanbieders:

 

Google Analytics

Met Google Analytics kunnen wij de gebruikers van de website herkennen, de verzoeksnelheid vertragen en advertentie gerelateerde informatie voor gebruiker opslaan zodat je bijvoorbeeld niet te vaak dezelfde advertentie ziet. Deze cookies worden uiterlijk na twee jaar verwijderd. namen: _ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _dc_gtm_, _gac_ 

 

Hotjar

Meer over wat Hotjar cookies doen, en hoe zij omgaan met jouw persoonsgegevens vind je op de website van Hotjar. Meat Boutique gebruikt Hotjar cookies onder andere voor heatmaps, formulieren, enquêtes en sessie-opnames.

 

 

Social Media cookies

Op onze websites vertonen wij buttons en widgets van de sociale netwerken Facebook en Instagram, zodat je eenvoudig informatie over ons op social media kunt delen. Deze knoppen zijn stukjes code van de social media zelf, en maken gebruik van cookies. Deze cookie onthoudt bijvoorbeeld dat je bent ingelogd zodat je niet elke keer op Facebook hoeft in te loggen als je iets wilt delen.

Meat Boutique heeft geen invloed op deze cookies en verwijst je naar de privacyverklaringen van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat ze met jouw (persoons)gegevens doet. Voor het plaatsen van tracking cookies voor social media maken wij gebruik van de volgende aanbieder: Facebook connect, Facebook Pixel.

 

Afmelden

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Wijziging van het Privacy- & Cookiebeleid

MeatBoutique behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy- en Cookiebeleid, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wet- of regelgeving.